Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån

IASB har udsendt et fornyet udkast til en nedskrivningsmodel for udlån som baseres på forventede kredittab.

IASB har lyttet til den kritik der har været af det oprindelige forslag for dets manglende mulighed for at gøre konceptet operationelt, og forslaget er i høj grad inspireret af den metodik der anvendes ved opgørelse af solvensreserverationer efter den interne metode.