Ny IFRS om indtægtsindregning offentliggjort

IASB og FASB har netop offentliggjort den fælles standard om indtægtsregning. Standarden kan potentielt påvirke indregning af indtægter i høj grad for en række områder, herunder:

  • Den tidsmæssige placering af ​indregningen af omsætning
  • Indregning af variabelt vederlag
  • Allokering af indtægter fra sammensatte kontrakter  
  • Indregning af ​​indtægter fra licensrettigheder
  • Kontraktserhvervelsesomkostninger.
  • Forbedrede og yderligere oplysningskrav.

Standarden træder i kraft for regnskabsår, der starter den 1. januar 2017.