Regnskabsårsafslutning 31. marts 2013 - hvilke regnskabsmæssige fokusområder er vigtige?

Læs om de vigtigste fokusområder indenfor IFRS ved regnskabsafslutning pr. 31. marts 2013. Der er tale om en række områder, hvor IFRS er blevet justeret med virkning for dette regnskabsår.

Herudover er også en oversigt over nye standarder, der har virkning fra 1. april 2013 eller senere til brug for den oversigt over nye standarder, der endnu ikke er trådt i kraft, som selskabet skal lave i årsrapporten.

Herudover er også en oversigt over standarder, der træder i kraft for regnskabsår, der slutter 31. marts 2013, omend disse standarder bør være implementeret i tidligere aflagte delårsrapporter.