Læs seneste nyt om IASB og FASB's høringsudkast til ny standard om leasing

IASB og FASB har offentliggjort et revideret høringsudkast om den regnskabsmæssige behandling af leasing. De nye regler lægger op til, at alle leasingaftaler som hovedregler skal indregnes i balancen.  

Der ikke endeligt fastlagt en dato for evt. ikrafttræden, men standarden forventes tidligst at træde i kraft med virkning for 2017.