ESMA(Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed) har offentliggjort fokuspunkter for regnskabskontrollen for 2013, som også danske IFRS-aflæggere bør være opmærksomme på.

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) har offentliggjort fem fokuspunkter for aflæggelse af regnskaber med balancedag 31.december 2013. De fem fokuspunkter er:

  • Nedskrivning af ikke-monetære aktiver
  • Måling og præsentation og oplysning om pensionsforpligtelser
  • Præsentation og oplysning af dagsværdier
  • Præsentation og oplysning om væsentlige regnskabsposter og væsentlige regnskabsmæssige skøn
  • Opfyldelse af IFRS 7 om finansielle instrumenter.