EIOPA Guidelines styrker færdiggørelsen af Solvency II

Offentliggørelsen af de endelige EIOPA Guidelines signalerer fornyet energi mod en færdiggørelse af Solvency II. EIOPA Guidelines forventes gældende fra den 1. januar 2014 med en indfasningsperiode indtil 2015 i nogle områder. Læs PwC’s kommentarer til de reviderede guidelines.

Reviderede EIOPA Guidelines

I de reviderede guidelines fra EIOPA har man samlet kommentarerne til de indkomne forslag fra høringsperioden tidligere i år. Men, i det fleste tilfælde, er ændringerne fra de originale guidelines begrænsede, hvilket demonstrerer EIOPA's engagement i de forberedende guidelines.  

EIOPA Guidelines dækker fire områder i Solvens II:

  • Governance
  • Fremadskuende opgørelse af egne risici (baseret på ORSA principperne)
  • Indsendelse af information til Finanstilsynet 
  • Pre-implementering af intern model

Guidelines er en milepæl mod implementeringen af Solvens II

Offentliggørelsen af disse guidelines er en milepæl på vejen mod en formel Solvens II implementering den 1. januar 2016. Læs her om baggrunden for og PwC’s kommentarer til de reviderede guidelines.

Læs PwC’s kommentarer til de reviderede guidelines i vedhæftede Hot Topic

Baggrund for EIOPA Guidelines

Den 2. oktober 2013 frigav kommissær Barnier et direktiv som formelt ændrede startdatoen for Solvency II fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2016 – kendt som Quick Fix 2.

Læs direktivet af kommissær Barnier

Det fulgte efter EIOPA’s offentliggørelse den 27. september 2013 af guidelines for de nationale tilsyns forberedende foranstaltninger mod Solvens II i interim perioden fra nu indtil 2016.

Læs EIOPA Guidelines for forberedende foranstaltninger mod Solvens II

Kontakt os

Har du spørgsmål til EIOPA guidelines, er du velkommen til at kontakte os.