Intern revision skaber stor værdi

Det kræver dog, at den interne revisor fremover fremstår mere som sparringspartner for virksomhedens øverste ledelse end udelukkende som kontrolorgan. Sådan lyder en af konklusionerne af PwC's undersøgelse af interne revisionsfunktioner.

"Nutidens risikobillede gør, at rollen får endnu større betydning for virksomhederne, men det kræver, at funktionen anvendes rigtigt. Det er en af de væsentligste konklusioner i PwC's undersøgelse af interne revionsfunktioner", udtaler Johan Bogentoft som leder af Internal Audit Services hos PwC i Danmark.

PwC har for 9. gang gennemført State of The Internal Audit Profession Study, der årligt tager pulsen på intern revision i virksomheder verden over. I årets undersøgelse har mere end 1.700 ledere fra store dele af verden inkl. Danmark bidraget med deres holdning, og der er udpræget enighed om, at intern revision kan bidrage med mere værdi. Tiltagende volatilitet og kompleksitet i markedet og risikobilledet efterlader intern revision-funktioner haltende efter udviklingen med utilstrækkelig værdiskabelse for virksomheden til følge.

Intern revision står derfor over for en opgave, der kræver, at der stræbes efter nye højder, sker en forbedring af performance samt, at funktionen bliver i stand til at bidrage med værdiskabende aktiviteter til organisationen på en mere meningsfuld måde. Formår intern revision ikke dette, risikerer funktionen i værste fald, at miste sin berettigelse i takt med, at øvrige risikofokuserede funktioner i stigende grad beviser deres værdi for organisationen. Dette sker i tider, hvor behovet for en intern revisionsfunktion aldrig har vært større.

Publikationen State of The Internal Sudit Profession Study 2013 viser, hvad der:

  • hindrer intern revision i at skabe mere værdi
  • kendetegner højtydende og værdiskabende intern revision-funktioner
  • kræves af ledelse og bestyrelse for, at intern revision kan skabe mere værdi
  • kan opnås af værdiskabelse i intern revision-funktionen ved at lade intern revision bevæge sig mod rollen som strategisk samarbejdspartner frem for udelukkende at fokusere på traditionelle områder for intern revision.

Læs og hent publikationen via linket "download now" i den orange boks.