Apps som medarbejdergode – Skattefrit for modtageren, eller ej?

Mange virksomheder vælger i dag at øge fokus på medarbejdernes sundhed. Initiativer, der fremmer medarbejderens helbred, kan være med til at sænke omkostninger forbundet med sygefravær. Der findes allerede flere værktøjer, en virksomhed kan vælge at tage i brug, som for eksempel frugtordninger, massage og tilbud om medlemskab i motionsklubber. I en tid hvor sociale medier og mobile devices bliver en stigende del af medarbejdernes hverdag – både privat og arbejdsmæssigt – kan det være interessant for virksomheden at undersøge, hvilke sundhedsfremmende muligheder der findes her.   

Fokus på fællesskab og sundhed

En sundhedsfremmende app blev for nyligt behandlet i Skatterådet. Der er her tale om en app til mobiltelefoner, der registrerer medarbejderens motionsvaner, og lægger informationer om cykelruter, hvor langt man har løbet og lignende, op på et online motionsfællesskab. Medarbejderne kan på den måde dele informationen, sende opmuntrende beskeder eller udfordringer til kollegaer.

Skatterådets beslutning

I afgørelsen fra Skatterådet havde virksomheden bag en ny motions-app anmodet om et bindende svar angående appens beskatning, hvis den blev et tilbud til medarbejdere hos virksomhedens fremtidige kunder. Spørgerne ønskede, at appen skulle anses som værende et sygdomsforebyggende middel og dermed være skattefrit for modtageren, og hvis dette ikke var muligt, at appen kunne indgå i bagatelgrænsen på 5.600 kr. for personalegoder.

Ifølge afgørelsen kunne appen dog ikke karakteriseres som en sygdomsforebyggende foranstaltning, da der ikke var en konkret arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren skulle betale udgiften. Rådet fandt desuden, at appen heller ikke vil kunne indgå i bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder.

Ifølge afgørelsen hører motionsappen derimod under bundgrænsen for mindre personalegoder på 1.100 kr., og er altså skattefri for modtageren, så længe den samlede værdi af dennes mindre personalegoder ikke overstiger bundgrænsen. Overstiges bundgrænsen, bliver medarbejderen beskattet af værdien af samtlige mindre medarbejdergoder, og ikke kun det overskydende beløb.

Tilbydes appen igennem en personaleforening eller motionsklub, er den skattefri for modtageren, når udgiften i det væsentlige er dækket af medarbejderen gennem kontingentet til foreningen, og når godet er uden væsentlig værdi og stilles til rådighed på arbejdspladsen som en del af almindelig personalepleje.

Fremtiden

Da den mobile teknologi er et område i konstant udvikling, bliver det spændende at se, hvad fremtiden bringer af muligheder for at tildele medarbejdere digitale goder.

Udsendt maj 2014