Er Kroatien interessant for dig?

Ved Kroatiens optagelse i EU pr. 1. juli 2013 gælder reglerne om social sikring i EF-forordningerne 883/2004 og 987/2009 i deres helhed. Det medfører, at kroatiske statsborgere skal behandles som danske statsborgere ved anvendelsen af den danske lovgivning, der er omfattet af forordningerne og omvendt. I modsætning til hidtil er der ikke længere nogen begrænsninger i ligebehandlingen.

I henhold til konventionen om social sikring, som har været gældende mellem Danmark og Kroatien siden 2006, gælder der for udsendte arbejdstagere en tidshorisont på 12 måneder, hvorefter en forlængelse på yderligere 12 måneder som udgangspunkt kun gives ved en aftale mellem Danmark og Kroatien (dog i helt særlige tilfælde kan perioden forlænges til 3 år). Ved Kroatiens tiltrædelse til EU bliver tidshorisonten forlænget fra 12 måneder til 24 måneder med mulighed for at opnå en aftale på tre år i særlige situationer. 

Fra 1. juli 2013 er en udsendt arbejdstager fra Danmark til Kroatien desuden berettiget til at få et EU-sygesikringskort. Herved kan arbejdstageren søge om refusion gennem kommune, hvis vedkommende er blevet opkrævet mere end egenbetalingen ved modtagelse af sygehjælp i Kroatien. Det må formodes, at kommunerne i højere grad kan håndtere de administrative procedurer i forhold til EU-sygesikringskortet frem for et særligt regelsæt i en specifik social konvention.

Muligheden for et EU-sygesikringskort gælder også for borgere, der modtager dansk folke- eller førtidspension, hvis vedkommende ikke arbejder i Kroatien. Fra 1. august 2013 får disse berørte personer også ret til at modtage pensionstillæg, hvilket ikke er tilfældet i forhold til konventionen.

Kroatiens optagelse i EU har også i høj grad betydning for de kroatiske statsborgere i forhold til sociale ydelser. Særligt i forhold til familieydelser er der i konventionen omtalt et krav om bopæl i Danmark, førend en kroatisk statsborger kan opnå ret til disse danske sociale ydelser. Fra 1. juli 2013 har kroatiske statsborgere, der arbejder i Danmark, også ret til danske familieydelser for børn, der bor i Kroatien. Ydermere har kroatiske statsborgere ret til danske syge- og barseldagpenge, hvis de kan opfylde betingelserne i sygedagpenge- og barselloven.

Det er væsentligt at bemærke, at konventionen mellem Danmark og Kroatien ikke formelt er ophævet som følge af Kroatiens tiltrædelse til EU. Det vil være EU-reglerne, der gælder fra 1. juli 2013, og der er ikke vedtaget overgangsregler i denne forbindelse. Ændringen gælder, selvom der ikke søges herom.

Udsendt december 2013