I hvor lang tid har man haft fri bil, hvis der køres blot én gang privat i en gulpladebil?

En ny dom fastslår, at brugeren normalt skal anses for at have haft bilen til rådighed for privat brug i hele brugerperioden, hvis der konstateres et privatbrug af en gulpladebil.

Kureren, der blev fanget

Som udgangspunkt er det SKAT, der skal bevise, at en gulpladebil anvendes privat, men det har været diskuteret, hvad konsekvensen var, hvis en bruger faktisk blev taget i privatbrug. Dette er nu afklaret af Østre Landsret i en ny dom.

Dommen vedrørte en sag, hvor et kurerfirmas gulpladebil med en driftsleder/medejer bag rattet var blevet stoppet i en rutinekontrol. SKAT kunne konstatere, at bilen indeholdt varer, som skulle leveres til en kunde, men derudover indeholdt bilen også, hvad der blev betegnet som ”indkøb til den private husstand”.

Derfor konkluderede SKAT og domstolene, at bilen havde været anvendt privat. Østre Landsret fandt samtidig, at det var brugeren af bilen, der selv skulle bevise, at han ikke havde haft fri bil til rådighed, siden bilen blev anskaffet 1 år forinden – og da føreren ikke kunne dokumentere, at bilen ikke var anvendt privat, blev han beskattet af fri bil siden bilens anskaffelse.

Kun kørebog er tilstrækkeligt

Der gælder således en formodning for, at bilen har stået til rådighed for brugeren til privat brug siden anskaffelsen – også selvom brugeren aldrig før er blevet ’taget’ i at benytte bilen privat. Er brugeren ansat senere end anskaffelsen af bilen, skal beviset løftes for perioden fra ansættelsen blev påbegyndt.

I den sammenhæng er det ikke tilstrækkeligt at hævde, at bilen aldrig før er anvendt privat, eller at dokumentere, at brugeren allerede har en privatbil i husstanden. Derimod kræves et konkret bevis for, at bilen aldrig anvendes til privat kørsel, og det eneste konkrete bevis, som domstolene i praksis anerkender, er en korrekt ført kørebog. Kørebogen skal være ført løbende, idet domstolene kun yderst sjældent anerkender rekonstruerede kørebøger som bevis.

Miseren opstår derfor, når gulpladebilen alligevel bruges til privat kørsel, og SKAT og domstole kun vil godtage en løbende ført kørebog som bevis for, at der ikke tidligere er kørt privat i bilen. I sådanne tilfælde kan det få store økonomiske konsekvenser for såvel medarbejder og/eller ejer og virksomhed.

Hvis man har en anvendelse af gulpladebilen, der kunne blive opfattet af SKAT som privatanvendelse, må det derfor anbefales, at man alligevel løbende fører kørebog – også selvom gulpladebilerne som udgangspunkt ikke er omfattet af de snævre bevis- og beskatningsregler, der gælder for biler på hvide plader og papegøjeplader.  

September 2013