Lovforslag om nye regler for opholds- og arbejdstilladelse i Grønland i forbindelse med anlægsfasen af storskalaprojekter

Grønland har i 2012 vedtaget en lov om bygge-og anlægsarbejder i forbindelse med storskalaprojekter. Loven skal fremme investeringer af særlig betydning for Grønlands udvikling. Loven fastsætter blandt andet en række krav til ansættelsesvilkår, og der er fastsat kædeansvar i loven.

I den forbindelse bliver der brug for udenlandsk arbejdskraft – særligt i anlægsfasen. Bortset fra statsborgere fra de nordiske lande skal alle have opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland.

Sagsområdet vedrørende udlændinge- og grænsekontrol, herunder reglerne om opholds- og arbejdstilladelse, er imidlertid ikke overtaget af Grønland. Derfor lægges der nu op til en lovændring i Danmark i forbindelse med storskalaprojekterne, så der kommer til at gælde andre vilkår end efter den gældende udlændingelov i projekternes anlægsfase.

I det nye lovforslag foreslås således en særlig ordning for opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge, der har fået et tilbud om ansættelse til at udføre opgaver, som er omfattet af Grønlands lov om storskalaprojekter.

Der lægges op til, at en opholds- og arbejdstilladelse kan gives for op til et år, med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt. Tilladelsen dækker arbejde i storskalaprojekternes anlægsfase.

Der vil samtidig blive indført særskilte regler om gebyrbetaling ved indgivelse af ansøgningerne. I lighed med andre ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse vil ansøgningen først blive behandlet, når gebyret er indbetalt.

Ansøgningerne vil blive behandlet af Udlændingestyrelsen i Danmark, men vil skulle indeholde en udtalelse fra det grønlandske høringsråd “Naalakkersuisut”, som skal sikre, at ansøgerens arbejdsopgaver er omfattet af loven om grønlandske storskalaprojekter.

Udsendt maj 2014