Ny fast track-ordning på vej

Fast track-ordning

Hensigten med denne ordning er, at højt kvalificerede udenlandske medarbejdere fra lande uden for EU vil kunne få mulighed for at påbegynde et arbejde i Danmark, mens ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse behandles af myndighederne, i stedet for at skulle vente, som det er tilfældet i dag. Derudover lægges der op til, at medarbejderen skal have mulighed for at arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet, uden at arbejdstilladelsen bortfalder, hvilket på nuværende tidspunkt kun kan gøres under koncernordningen. Det vil i givet fald blive et krav, at virksomheden skal godkendes til brug af fast track-ordningen.

Greencard-ordningen

Kriterierne for at få en greencard tilladelse ønskes skærpet, idet de, der hidtil har opnået tilladelse efter denne ordning, i praksis har haft svært ved at finde arbejde i Danmark svarende til deres kvalifikationer. Skærpelsen går både på krav til sprog, afkortning af periode med tilladelse samt kontrol af, om der opnås arbejde med en tilstrækkelig høj løn i forhold til kvalifikationer.

Iværksættere

Regeringen ønsker at introducere en særlig ordning for iværksættere kaldet start-up Denmark. Der er tale om en forsøgsordning.

Forskere

Der lægges op til, at reglerne for forskere gøres mere fleksible i forbindelse med ophold i Danmark under 3 måneder og mulighed for skiftevis at arbejde i Danmark og udlandet.

Regeringen har en del andre overvejelser i dette udspil, herunder:

  • Flere internationale skoler
  • Målretning af praktikantordningen
  • Bedre vejledning på engelsk fra de offentlige myndigheder
  • Fastholdelse af internationale studerende.

Udsendt april 2014