Socialforsikringskonvention med Kina træder i kraft den 14. maj 2014

Danmark har forhandlet en socialforsikringsaftale på plads med Kina. Konventionen træder i kraft den 14. maj 2014.

PwC har tidligere omtalt konventionen, og hvilken betydning den kan have for medarbejdere, der udstationeres til Kina.

Udsendt april 2014