Endnu et eksempel på, at en medarbejder får lov til at løbe fra en fratrædelsesaftale

En medarbejder, som havde været ansat siden den 1. marts 2006, blev opsagt den 29. juni 2010 fra sin stilling som faglig sagsbehandler. Opsigelsen blev begrundet i faldende medlemsantal og det deraf følgende behov for reduktion.

Medarbejderen underskrev på at frafalde ethvert krav mod arbejdsgiveren mod at blive fritstillet i opsigelsesperioden, der varede til den 31. oktober 2010. Fratrædelsesaftalen blev indgået til fuld og endelig afgørelse. Det fremgik endvidere, at der ikke kunne gøres yderligere krav gældende mellem medarbejderen og virksomheden som følge af ansættelsesforholdets ophør.

Den 25. juni 2010 havde virksomheden opslået en stilling som A-kassemedarbejder.

Medarbejderen anlagde sag mod arbejdsgiveren med påstand om godtgørelse for usaglig afskedigelse under henvisning til, at arbejdsgiveren havde opslået en stilling som A-kassemedarbejder. Denne stilling forudsatte erfaring med afholdelse af rådighedssamtaler og kendskab til A-kasselovgivningen. Medarbejderen mente, at han eventuelt efter en mindre omskoling kunne varetage dette job. Endvidere rejste medarbejderen krav om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Retten fandt, at medarbejderen efter en lettere omskoling kunne have varetaget den opslåede stilling. Der var således tale om en usaglig afskedigelse. Da medarbejderen ved fratrædelsesaftalens indgåelse ikke havde anledning til at antage, at der kunne opstå spørgsmål om usaglig afskedigelse og ikke havde haft mulighed for at drøfte fratrædelsesaftalen med sit fagforbund, var fratrædelsesaftalen alligevel ikke bindende for medarbejderen.

Fratrædelsesaftalen var derfor i strid med funktionærlovens bestemmelse om, at man ikke må stille funktionæren dårligere end de vilkår, som ellers er sikret i funktionærloven. Medarbejderen blev tilkendt godtgørelse for usaglig afskedigelse svarende til 2 måneders løn.

PwC bemærker, at fritstilling fortsat må antages at kunne have en sådan værdi for medarbejderen, at denne giver afkald på en godtgørelse for usaglig opsigelse. Det afgørende her var, at medarbejderen ikke havde haft mulighed for at drøfte aftaletilbuddet med sit fagforbund og ikke kendte til den opslåede stilling. På denne baggrund kunne aftalen således ikke opretholdes.

Marts 2013