Digital IQ Survey 2015

I en global analyse – ’Digital IQ Survey 2015’ – har vi i PwC set på, hvordan virksomheder verden over arbejder med digitalisering – herunder, hvor højt digitalisering er på ledelsens dagsorden, hvor meget de forventer at investere i digitaliseringstiltag, og hvilke adfærdsmønstre der kendetegner de bedst performende virksomheder i undersøgelsen. Undersøgelsen omfatter 51 lande, og ca. 2.000 respondenter har deltaget.

Undersøgelsen viser, at de danske virksomheder har digitalisering højt på agendaen, idet flertallet svarer, at den øverst ansvarlige for digitalisering er involveret i at udarbejde virksomhedens overordnede forretningsstrategi. Dog viser den samtidigt, at kun hver tredje har en egentlig digital handlingsplan, og at kun hver fjerde konsekvent måler på udbyttet af deres digitale investeringer – her halter de danske virksomheder efter de globale.

10 digitale adfærdsmønstre for bedste praksis

I undersøgelsen er der blevet identificeret 10 digitale adfærdsmøntstre for bedste praksis, der kendetegner de bedst performende virksomheder i undersøgelsen. Disse er bl.a., at CEO’en er forkæmper for digitaliseringen i virksomheden, at virksomheden har en forretningsafstemt digital strategi, som aftales og deles på toplederniveau, at virksomheden effektivt udnytter alle data, der indsamles for at øge virksomhedens værdi, samt at der sker en proaktiv evaluering og planlægning af sikkerheds- og fortrolighedsrisici i digitale virksomhedsprojekter.

Læs mere og download

Se alle de 10 adfærdsmønstre og læs flere resultater fra PwC’s globale analyse som kan downloades her. Få også resultaterne fra de danske respondenter, som du kan downloade her.

Læs mere og download de danske og globale highlights:

Download

Danish highlights

- lessons from digital leaders

Download

2015 Global Digital IQ Survey

Lessons from digital leaders 10 attributes driving stronger performance