Vælg den rigtige model for prissætning af software

Få overblik over, hvordan du i din virksomhed sammensætter den bedste model for prissætning af software med den første artikel i artikelserien: ’The future of software pricing excellence: An introduction’.

Optimal prissætning af software

Skiftet fra salg af software på licens til at være servicebaseret har været en af de mest dramatiske ændringer i softwarebranchen, siden salg af software og hardware blev adskilt. Overgangen til en servicebaseret afsætningsmodel for software har vist sig at give store udfordringer for softwareselskabernes organisation, ledelse og processer samt kundeforhold.  

Med denne artikel får du en introduktion til de forskellige metoder til vurdering, prissætning, leve-ring og brug af software, som kan være med til at sikre, at din virksomheds valg af prissæt-ningsmodel for software er den rigtige. Optimal prissætning opnås gennem en løbende og proaktiv proces, hvor varens eller ydelsens pris optimeres ved at sikre, at produkterne imødekommer kundernes behov, og at prisen er attraktiv. Ved prissætning af software skal man derfor nøje overveje:

  • kundernes behov og ønsker
  • hvad kunderne er villige til at betale
  • justering af de forskellige funktioner i virksomheden (økonomi, forskning og udvikling, salg, marketing mv.), så disse understøtter kundernes behov og ønsker.

Mange forskellige modeller for prissætning

Softwarevirksomheder bruger i dag en række forskellige tilgange til prissætning af software, da salget af software, som forudset af PwC i 2007 i rapporten ’Software Pricing Trends’, er gået fra at være licensbaseret til servicebaseret. Det har betydet, at mange virksomheder i dag gør brug af både traditionelle og nye modeller for prissætning af software samt kombinerer disse forskellige prissætningsmodeller i nye hybridmodeller. Flere virksomheder i softwarebranchen står derfor også over for væsentlige udfordringer, fordi de skal håndtere skiftet fra en traditionel, licensbaseret afsætningsmodel til flere forskellige prissætningsmodeller, hvilket medfører øgede omkostninger og høj kompleksitet.

Kontakt os

Har du spørgsmål til artiklen eller til teknologisektoren generelt, er du velkommen til at kontakte os.