PwC’s undersøgelse om digitalisering i den offentlige sektor

Hvordan arbejder din organisation med offentlig digitalisering? Hvilke initiativer inden for digitalisering investerer I mest i? Og har I de rette kompetencer til at kunne gennemføre de ønskede initiativer?

Undersøgelsen er afsluttet januar 2016.