2017 M&A Integration Survey

PwC’s M&A Integration Survey, som i år kan fejre 20 års jubilæum, viser, at efterhånden som virksomhederne gennemfører mere transformerende virksomhedshandler, øges kompleksiteten – og en vellykket virksomhedshandel er i stigende grad afhængig af en koordineret ledelsesmæssig indsats i løbet af hele integrationsprocessen.

PwC’s M&A Integration Survey har siden 1997 kortlagt styrker og svagheder i håndtering af integrationsprocessen i forbindelse med virksomhedssammenlægninger. Succesfaktorerne har vist sig – i vid udstrækning – at være uafhængige af konjunkturer: Tidlig planlægning, hurtig udførelse og langsigtet engagement helt frem til afslutningen af integrationsarbejdet forbedrer mulighederne for, at sammenlægningen vil leve op til de mål og levere den værdi, der lå til grund for sammenlægningen.

De aktører, der foretager virksomhedshandler i dag, er mere ambitiøse end nogensinde før. De anvender ikke blot fusioner og virksomhedsopkøb for at forbedre bundlinjen, men også med henblik på at udvide deres forretning og tilføje nye og ofte ukendte forretningsområder. Som følge heraf kan respondenterne rapportere om en stigning i transformerende virksomhedshandler. Når virksomheder gennemfører sådanne handler, øges kompleksiteten, og succes afhænger i stigende grad af en koordineret ledelsesindsats i hele integrationsprocessen.

Rapporten belyser disse udfordringer indgående og viser, hvad aktørerne gør rigtigt i integrationsarbejdet, og hvor der er plads til forbedring. Med disse resultater tilbyder vi at hjælpe jer til at træffe de rigtige beslutninger, når jeres virksomheds næste store præstation skal koreograferes.

Kontakt os

Helle Hee Raun

Director, Deals, PwC Denmark

Tlf: 3945 3196

Følg PwC