Bestyrelsens indsigt i virksomhedskultur og risikovillighed

Bestyrelser ved og forstår, at virksomhedens kultur og værdisæt spiller ind, når det gælder medarbejdernes villighed til at tage chancer og handle.

Bestyrelser ved og forstår, at virksomhedens kultur og værdisæt spiller ind, når det gælder medarbejdernes villighed til at tage chancer og handle. Kulturen og værdierne er nemlig med til at forme opførsel, forventninger og normer på virksomheden - men det kan også være medvirkende til, at medarbejderne enten handler for meget eller for lidt i situationer, hvor det modsatte burde være tilfældet.

At forstå en virksomhedskultur kan grundlæggende være svært. Og det er særligt udfordrende for bestyrelsesmedlemmer at opnå indsigt i, om kulturen understøtter den rette grad af risikovillighed blandt medarbejderne på virksomheden.

Få indsigt i, hvordan din bestyrelse bedst kan håndtere virksomhedskulturen og værdisættet i forhold til graden af risikovillighed.

Kontakt os

Brian Christiansen
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 3945 9080
E-mail

Følg PwC