Bestyrelseshåndbogen 2019

Med "Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019" ønsker vi at inspirere dig og din bestyrelse ved at stille skarpt på netop de emner, som kommer til at ligge højest på bestyrelsens agenda i 2019.

Overblik. Inspiration. Viden

Den teknologiske udvikling, kompetencer og talent, aktionærrettighedsdirektivet og Anbefalinger for god Selskabsledelse er alle gode eksempler på områder, der i 2019 vil få en signifikant plads på bestyrelsens agenda.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019 stiller derfor skarpt på disse – og mange andre – højaktuelle emner, der kommer til at præge dialogen i bestyrelseslokalet langt ind i 2019.

Læs pressemeddelelsen

Artikler

Otte essentielle teknologier, der understøtter virksomhedens digitale forretningsmodeller

Få indsigt i otte essentielle teknologier, og få eksempler på konkrete anvendelsesområder, som PwC vurderer vil have den største globale effekt på tværs af sektorer. Desuden får du viden om, hvordan anvendelsen af disse teknologier kan understøtte udviklingen af digitale forretningsmodeller. 

Læs hele artiklen

 

View more

Med udenlandske bestyrelsesmedlemmer følger ofte krav om betaling af bidrag til social sikring i andre lande

Mange danske virksomheder har eller vil få udenlandske bestyrelsesmedlemmer.
Udenlandske bestyrelsesmedlemmer medfører en række ekstra ’to-dos’ for virksomheden, når det kommer til social sikring.

Læs hele artiklen

 

View more

Kompetencenæssige udfordringer kan afhjælpes via datadrevet HR

I denne artikel stiller vi skarpt på, hvordan virksomhederne kan minimere de negative konsekvenser af denne udfordring ved at arbejde dataunderstøttet og strategisk med udvikling og fastholdelse af medarbejdere – koblet med rekruttering af nye kompetencer. De foreslåede tiltag kan desuden ruste den enkelte virksomhed til at imødegå de fremtidige udfordringer.

Læs hele artiklen

 

View more

Effektiv risikostyring

Det generelle risikolandskab har siden udviklet sig til et volatilt forretnings- og geopolitisk miljø med stadig mere sofistikeret teknologi og deraf følgende muligheder og trusler. Hvilke risici, den enkelte virksomhed præcis er eksponeret for, afhænger af, hvilken industri virksomheden opererer i, virksomhedsspecifikke forhold og ikke mindst virksomhedens strategi og globale udbredelse.

Læs hele artiklen

 

View more

Hvordan kan din bestyrelse være effektiv i håndteringen af cyberrisici?

Mange virksomheder er i dag under kontinuerlige angreb, hvilket gør det kritisk at få cybersikkerheden på plads.

Bestyrelsen bør tilføre værdi i virksomhedens kamp mod cyberrisici. Denne artikel sætter trusselsbilledet i kontekst og opsummerer de største udfordringer, som virksomheder står overfor. Vi identificerer også konkrete tiltag, som bestyrelsen kan sætte i værk for at bidrage til en hensigtsmæssig styring af dette risikoområde.

Læs hele artiklen

View more

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Rasmus Friis Jørgensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3223

Følg PwC