Tømrer- og snedkerbranchen oplever vækst

Brancheanalyse for tømrer- og snedkervirksomheder

Der er fortsat fremgang i tømrer- og snedkerbranchen. Virksomhederne har formået at hæve aktivitetsniveauet og har samtidig fastholdt den procentvise indtjening fra tidligere år. Det viser en ny brancheanalyse fra PwC.

Analysen viser desuden, at virksomhederne synes at være blevet mere effektive, hvilket fremgår af en omsætningsstigning pr. medarbejder. Det hænger sandsynligvis tæt sammen med det øgede fokus på effektiv brug af it.

"Effektivitetsstigningen i branchen skal formentligt ses i sammenhæng med det øgede fokus på bl.a. effektiv brug af it, bedre styring og planlægning af opgaver samt en optimeret anvendelse af medarbejderressourcer mv.,” forklarer Søren Petersen, partner og ekspert i branchen fra PwC.

”Tømrer- og snedkervirksomhederne har samtidig oplevet en stigning i soliditeten og står dermed bedre rustet over for fremtidens udfordringer grundet et styrket kapitalgrundlag,” tilføjer han.

Forventningen til de kommende år er en fortsat positiv udvikling i aktivitetsniveauet samt et endnu større fokus på effektivisering ved hjælp af it-værktøjer. Hovedparten af virksomhederne i tømrer- og snedkerbranchen vil forsat kunne forbedre indtjeningen på en optimering af daglige arbejdsgange og lettelse af administrative byrder ved brug af it.

”Fx vil en vellykket implementering og anvendelse af it til elektronisk timeregistrering, indscanning og elektronisk godkendelse af bilag eller betaling via MobilePay kunne føre til frigivelse af ressourcer og herigennem til en forbedret indtjening,” slutter Michael Krath, director i PwC.

Download

Inspiration til succes

Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen