Business Model Generation – håndbog i forretningsmodeller

Se din forretningsmodel fra en ny og mere visuel side

Business Model Generation er en metodik for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Metodikken kortlægger vejen til en værdiskabende forretningsmodel, så du opnår:

  • Et visuelt overblik til at forstå, kortlægge og implementere en forbedret forretningsmodel
  • Nem og brugbar kommunikation til dine interessenter
  • Et stærkere beslutningsgrundlag
     

Bestil et trykt eksemplar af håndbogen Business Model Generation

Denne håndbog er skrevet i samarbejde med 470 brugere af Business Model Generation fra 45 lande. Bogen giver dig en praktisk tilgang til at arbejde med forretningsudvikling og konkrete bud på innovative metodikker til at designe nye og eksisterende innovative forretningsmodeller.

Håndbogens målgruppe er ledere fra små og mellemstore virksomheder (SMV'er), men den henvender sig særligt til nytænkere, banebrydere og rebeller, der vil trodse forældede forretningsmodeller og designe morgendagens virksomheder.

Du kan bestille et trykt eksemplar af håndbogen Business Model Generation. Bogen koster 319,20 kr. ekskl. moms.

Bestil et eksemplar af Business Model Generation


Sammen styrker vi din forretningsmodel

PwC har gode erfaringer med visuelt at stille skarpt på ejerlederes forretningsmodeller i små og mellemstore virksomheder samt muligheder og udfordringer for succesfuld dialog med interessenterne. Det gør vi bl.a. med udgangspunkt i metodikkerne i Business Model Generation.

Metoden tager udgangspunkt i en visualisering af et forretningsmodellærred, som sætter rammen for en visuel dialog, udvikling og vurdering af forretningsmodeller.


  

Tegn din situation op – kom fra tanke til handling

Modellen består af ni hjørnestene og fire omgivende forretningsmiljøer. I tæt samarbejde med ejerlederen placerer vi dine afsæt for initiativer og forandringer i forretningsmiljøerne i modellen, så vi får et visuelt og klart overblik over, hvordan og i hvilket omfang disse faktorer påvirker din forretningsmodel. Prøv at placere og tænke over udgangspunktet for følgende initiativer i forretningsmodellærredet. Så er du allerede godt i gang med at udvikle og tilpasse din forretningsmodel:

  • Hvilke faktorer kan du eliminere?
  • Hvilke faktorer bør du øge?
  • Hvilke faktorer bør du reducere?
  • Hvilke faktorer bør du skabe?

Nu kan du lettere beslutte, hvordan udfordringerne og mulighederne kan håndteres, da vi kan se, hvordan de påvirker din forretningsmodel. Analysen udgør et unikt input til skabelse af stærke forretningsplaner og økonomiske analyser af forretningsmodellens attraktivitet. Du får dermed et stærkt grundlag for at træffe en god beslutning, som samlet set er positiv for din værdiskabelse.