C20 by Numbers 2017

Det er femte år i træk, at PwC laver analysen ”C20 by Numbers”, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C20-virksomhederne.

 

Det er femte år i træk, at PwC laver analysen ”C20 by Numbers”, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C20-virksomhederne. Som noget nyt har vi i år sammenlignet C20-selskaberne med sammenlignelige selskaber i Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien.

Vi har desuden set nærmere på udviklingen i C20-selskaberne i 1. kvartal af 2017.

Analysen ”C20 by Numbers” er foretaget på baggrund af selskabernes officielle årsrapporter for 2011-2016 og ud fra de virksomheder, som pr. 1. januar 2017 var i OMX C20-indekset.

Download:

C20 by Numbers 2017, Baggrundsmateriale. Årsrapporter for 2011-2016

Præsentation af analysen C20 by Numbers v/ Henrik Steffensen, Partner og regnskabsekspert, PwC

 

 

Highlights

Indtjeningsevne

C20-selskaberne har set over den femårige periode opnået en gennemsnitlig korrigeret vækst på 14 % pr. år. Det er kun overgået af de norske OBX-selskaber, der har opnået en vækst på hele 20 %. Sammenlignet med de øvrige lande i analysen har de danske C20-selskaber – både som enkeltselskaber og som samlet indeks – haft en flot, stigende indtjeningsevne.

 

 

Profit

De danske selskaber har endda klaret sig bedre end alle de øvrige lande, når vi ser nærmere på profitten i forhold til omsætningen i 2016. De korrigerede nettomarginer ligger således i gennemsnit på 16 % i de danske selskaber, mens de til sammenligning ligger på 4 % i de norske, 6 % i de svenske, 5 % i de tyske og 10 % i de engelske.

Omsætning

Omsætningen i de danske C20-selskaber fortsætter med at vokse, og den gennemsnitlige vækst var således 8 % i 2016 (2015: 13 %). Dermed har der været en positiv gennemsnitlig vækst i alle de fem seneste år, som analysen omfatter. Når vi ser på de øvrige lande i analysen, er det inden for dette område også kun i Norge, at selskaberne har opnået en højere gennemsnitlig korrigeret vækst set over de seneste fem år. 

 

 

Investeringer

C20-selskaberne har oplevet en positiv udvikling i den korrigerede gennemsnitlige investeringsvækst de seneste fem år med en gennemsnitlig korrigeret vækst på 13 % pr. år. Dette er kun overgået af de tyske selskaber med to procentpoint for samme periode.

Udbytte til aktionærerne

Analysen viser, at C20-selskaberne igen i 2016 anvendte en god del af likviditeten til at udbetale udbytte til aktionærerne. Hele 47 % af de samlede indgående pengestrømme for indekset som helhed blev anvendt på udbytte og aktietilbagekøb.

 

Kontakt os

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner
Tlf: 3945 3214
E-mail

Kim Tang Lassen
Global IFRS-partner
Tlf: 3945 3522
E-mail

Følg PwC