C20+ by Numbers 2015

PwC har for tredje år i træk lavet analysen ”C20 by Numbers”, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C20-virksomhederne. Igen i år har vi set på udviklingen i 1. kvartal af 2015, og som noget nyt har vi kigget på 10 større ikke-børsnoterede selskaber – benævnt som +selskaberne.

”C20+ by Numbers” er udarbejdet på baggrund af offentliggjorte årsrapporter for årene 2010 til 2014. Ifølge vores analyse har en stor andel af C20-selskaberne tjent rigtig gode penge i det forgangne regnskabsår, og de har et godt finansielt beredskab.

Analysen viser, at en del af overskuddet går til at betale af på gæld og udbetale aktieudbytter eller aktietilbagekøb, men den viser også, at flere af selskaberne atter investerer.

Læs mere og download