C25 by Numbers 2018

Med et flot tempo på væksten i 2017 ligger de danske C25-selskaber nu foran mange af deres udenlandske konkurrenter

En ny PwC-undersøgelse, ’C25 by Numbers’, viser, at de danske C25-selskaber ligger helt i top, når det gælder om at skabe indtjening og profit, sammenlignet med de store børsnoterede selskaber i nabolandende. Set over de sidste 5 år har danske selskaber således opnået den højeste gennemsnitlige vækst i indtjeningen sammenlignet med norske, svenske, tyske og engelske selskaber i tilsvarende indeks.

I PwC-analyse, C25 by Numbers, har de danske C25-selskaber oplevet en gennemsnitlig korrigeret vækst i indtjeningsevnen (EBIT) på hele 31 % i 2017 mod 24 % i 2016. Bortset fra 2015 har der været positiv vækst i den gennemsnitlige, korrigerede indtjening de seneste 5 år.
Set over den femårige periode har de danske selskaber således opnået en gennemsnitlig korrigeret vækst i indtjeningen (EBIT) på 16 % pr. år mod 7 % i Norge (OBX 25), 7 % i Sverige (OMX S30), 10 % i Tyskland (DAX 30) og 11 % i England (FTSE 100).

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Kim Tang Lassen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3522

Følg PwC