Cybercrime Survey 2016

Danmark og cybersikkerhed: Virksomhederne er fortsat bekymrede, og ledelsen er begyndt at tage initiativ

 

Cybercrime Survey 2016: Introduktion

Den digitale og teknologiske udvikling er i fuld gang, og flere virksomheder* vurderer i øjeblikket, hvorledes de kan udnytte nye muligheder til fordel for deres forretning. Nye digitale forretningsmodeller udvikles, nye teknologier bliver mere og mere aktuelle, og flere begynder at anvende data til at forstå deres kunder bedre.

Det gør cybersikkerhed mere relevant end nogensinde før. Selvom PwC’s Cybercrime Survey 2016, som gennemføres for andet år i træk, viser positive tendenser – fx i form af at flere oftere briefer deres ledelse om cybertrusler – viser den også, at mange er mere bekymrede for cybertrusler, end de var for 12 måneder siden. Derudover oplyser flere end sidste år, at de har været udsat for cyberangreb inden for de seneste 12 måneder. Det kan være dyrt for virksomhederne, hvis de udsættes for et angreb, og på trods af at undersøgelsen ikke indikerer store milliontab hos alle virksomheder, så viser den, at mange rammes økonomisk, og at der generelt er forbedringspotentiale, når det kommer til at forebygge, opdage og håndtere cyberhændelser.

Årets survey viser en stor stigning i andelen af virksomheder, som har været udsat for afpresning, fx ransomware, hvor filer bliver krypteret, og kriminelle kræver penge for at frigive dem. Der er altså en udfordring i og et behov for at øge sikkerhedsbevidstheden hos eksempelvis ansatte, så man i højere grad kan forhindre disse former for angreb. At virksomhederne er blevet mere opmærksomme på denne udfordring ses af PwC’s Cybercrime Survey 2016, ved at over halvdelen – og hele 17 procentpoint flere end sidste år – peger på awareness-træning som én af deres prioriterede investeringer i relation til cybersikkerhed.

Ud over at den digitale og teknologiske udvikling har gjort cybertruslen mere aktuel end nogensinde før, har den også afstedkommet en ny EU-persondataforordning, som er vedtaget med virkning fra maj 2018. Blot halvdelen af undersøgelsens respondenter mener, at om 18 måneder vil deres virksomheds personfølsomme data i høj grad være tilstrækkeligt beskyttet i henhold til den på dette tidspunkt gældende lovgivning. Det kan betyde, at flere risikerer store bøder, hvis kravene til sikkerhed ikke overholdes.

En stor tak til alle de erhvervsfolk, der har svaret på PwC’s Cybercrime Survey 2016, og rigtig god læselyst.

* I denne rapport rapporteres der primært på de danske svar. På side 12 finder du et særskilt afsnit, hvor de danske svar sammenlignes med de norske.

 

Om undersøgelsen

297 danske og 191 norske virksomhedsledere, it-chefer og -specialister har deltaget i PwC’s Cybercrime Survey 2016, som i år er gennemført med opbakning fra DANVA, Finansrådet, Dansk Erhverv, Kita, IT-Branchen, Center for Cybersikkerhed og DI Digital. Undersøgelsen bygger på onlinebesvarelser, afgivet i perioden 1. juni til 2. september 2016. Respondenterne er blevet stillet en række spørgsmål, som relaterer sig til cyberområdet – fx om de er blevet ramt af et cyber-angreb, hvor meget de investerer i it-sikkerhed, og om de er bekymrede over truslen fra cybercrime, ligesom de er blevet spurgt til, hvordan deres virksomhed forholder sig til den nye EUpersondataforordning mv.

Ca. 55 % er SMV’er, og ca. 20 % er store virksomheder; de resterende har valgt ikke at angive antal ansatte, som i denne undersøgelse anvendes til at definere virksomhedens størrelse. Virksomhederne kommer fra et bredt udsnit af brancher/industrier/sektorer, herunder handel og forbrug, den finansielle sektor, professionelle services og rådgivning, teknologi, industrielle virksomheder, offentlige institutioner, energi og forsyning, transport, farma mv.

Undersøgelsens spørgsmål og svarmuligheder er udarbejdet af PwC og udsendt i samarbejde med ovenstående organisationer.

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: +45 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC
Følg PwC