Cybertruslen bekymrer

Cybertruslen bekymrer flere end tidligere

Cybertruslen bekymrer erhvervslivet som aldrig før. 74 % af respondenterne svarer således, at de er mere bekymrede for cybertruslen nu, end de var for 12 måneder siden. Dette er højere end i både 2016 og 2015, hvor henholdsvis 65 % og 68 % svarede det samme. Den stigende bekymring er ikke ubegrundet. Hele 64 % af respondenterne rapporterer nemlig, at deres virksomhed har været udsat for hændelser eller angreb relateret til cybercrime de seneste 12 måneder. Af de ramte virksomheder angiver 37 %, at de ikke blot har mistet penge som følge af cyberhændelserne, men at de også har oplevet, at deres brand tog skade, at de mistede kunder, eller at kritiske systemer var utilgæn­gelige i en længere periode. Ser man på andelen af dem, der er blevet ramt, er der et lille fald i forhold til de 69 %, der rapporterede, at de havde været ramt af cyberangreb i 2016. Dog er der stadig tale om knap 2/3 af respondenterne, ligesom det fortsat er flere end i 2015, hvor 59 % svarede, at de havde været ramt.

Der ses en tendens til, at cyberangreb i dag er mere avancerede, og man hører oftere om tilfælde i offentlig­heden, hvor virksomheder har mistet store summer i forbindelse med sikkerhedsbrud. Dette kan være med til at forklare, hvorfor Cybercrime Survey 2017 viser en stigning over de seneste tre år i andelen, som er bekym­rede for cybertruslen. Det kan samtidig også være med til at forklare, at resultaterne trods alt viser et lille fald i andelen, som angiver, at deres virksomhed har været ramt af et cyberangreb, idet den øgede opmærksomhed på cybertruslen kan give anledning til, at virksomhe­derne i højere grad investerer i it-sikkerhed og dermed forebygger angreb. Denne tendens viste PwC’s CXO Survey 2017, hvor andelen af dem, der har valgt it-sikkerhed som et af deres fem primære investeringsområder, er steget 13 procentpoint til 30 % mod 17 % i 2016. PwC’s Cybercrime Survey 2017 viser desuden, at respondenterne forventer, at deres budgetter til cyber- og informationssikkerhed i gennemsnit øges med 25 % over de næste 18 måneder.

Ansattes/insideres ubevidste handlinger udgør den største trussel

I år har respondenterne vurderet nedenstående til at være det, der vil udgøre de største cybertrusler for deres virksomhed i fremtiden. Ligesom sidste år er der 55 %, der peger på organiserede kriminelle som den største cybertrussel for deres virksomhed. Denne bliver dog overgået i år af en ny valgmulighed, nemlig ansattes/insideres ubevidste handlinger, som hele 56 % af de adspurgte mener udgør den største trussel. En bekymring for den kommende EU-persondataforordning sætter også sine spor i år. Dette ses ved, at 41 % af respondenterne – sammenlignet med 30 % i 2016 og 27 % i 2015 – peger på lovkrav og regulativer som en stor trussel i fremtiden. Ud over disse tre er nye teknologier, hacktivister og topledelsens manglende forståelse at finde på listen, hvilket også var tilfældet sidste år.

Bekymringen for ansattes/insideres ubevidste handlinger og organiserede kriminelle kan hænge sammen med det høje antal respondenter, som rapporterer at have været ramt af phishing* og afpresning. Blandt de respondenter, der har oplevet sikkerhedshændelser, har 77 % været udsat for phishing-angreb, mens 58 % har været udsat for afpresning.

*Phishing er ofte en mail, der er forsøgt kamufleret som en reel henvendelse. Den har til formål at få brugeren til at klikke på et link i mailen og få dem til at indtaste personoplysninger på et falsk site, som den kriminelle så kan misbruge. Alternativt planter e-mailen malware i systemet, når der klikkes på linket.

Hent PwC's Cybercrime Survey 2017 via PwC's app "Ekstra værdi", hvor du også kan hente andre danske udgivelser samt få adgang til global viden. Det er gratis at bruge PwC’s app.

App’en er tilgængelig nu både på Google Play og i App Store. Søg på ”Ekstra værdi”.

Se videoen, og hør mere om PwC's app "Ekstra værdi".

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: +45 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner, Security & Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC