Erhvervsfremme-systemet 2018

En politisk aftale fra maj 2018 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti skal gøre erhvervsfremmesystemet mere enkelt og sætte fokus på virksomhedernes behov. I PwC’s pulsmåling ’Erhvervsfremmesystemet 2018’ giver erhvervsledere svar på, hvad de har af ønsker til det nye erhvervsfremmesystem, herunder hvad de ser som erhvervshusenes vigtigste opgaver. Pulsmålingen viser, at succesen står og falder med erhvervshusenes evne til at give virksomhederne skræddersyet information, sikre nem adgang og en digital tilstedeværelse.

Erhvervslivet bifalder en forenkling og omstrukturering af erhvervsfremmesystemet

Pulsmålingen viser, at et nyt erhvervsfremmesystem er tiltrængt, og at erhvervslivet er positivt stemt over for et politisk fokus på en forenkling og omstrukturering af systemet. Således svarer hele 85 % af erhvervslederne, at de enten er ’enige’ eller ’meget enige’ i, ’at en forenkling og omstrukturering er nødvendigt’. Ud af de 85 % tilkendegiver hele 49 %, at de er ’meget enige’ i udsagnet.

Læs pressemeddelelsen

Forventninger til erhvervsfremmesystemet

Pulsmålingen viser, at erhvervslederne er enige i, at en forenkling og omstrukturering af erhvervsfremmesystemet var nødvendigt. Målingen viser samtidig, at der er blandede forventninger til det nye erhvervsfremmesystem fra erhvervslederne. Der er fx kun en lille overvægt af erhvervslederne (57 %), der er enige i, at det nye erhvervsfremmesystem skaber bedre vilkår for dansk erhvervsliv og iværksætteri.

 

Læs mere

Virksomhedernes behov

Det essentielle for erhvervslederne er, at virksomhedernes behov er i fokus i det nye erhvervsfremmesystem. Samtidig peger erhvervslederne også på, at det er vigtigt for deres virksomhed,
at det nye system er rustet til at håndtere fremtidige udfordringer og udvikling.

Læs mere

Digitalisering, tilgængelighed og information

Pulsmålingen viser, at et område, der også er af stor vigtighed for erhvervslederne og deres virksomhed, er, at de forskellige erhvervsfremmeordninger er digitale og nemt tilgængelige for virksomheder i hele Danmark, samt at en digital erhvervsplatform er et nøgleelement i udviklingen og optimeringen af et nyt og forbedret erhvervsfremmesystem.

Læs mere

Erhvervshusenes vigtigste opgaver

Erhvervslederne peger på, at erhvervshusenes primære opgave og fokus bør være at sikre, at de er nemt tilgængelige for alle virksomheder i Danmark.

Læs mere

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC