Fondshåndbogen 2019

Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform.

Fondshåndbogen 2019 sætter fokus på lovreguleringen af fonde, regnskabsaflæggelse og ledelsesforhold samt de skatte- og afgiftsmæssige forhold, som danske fonde er underlagt. Herudover indeholder bogen en lang række bilag i form af modelregnskaber, vejledninger fra Erhvervsstyrelsen og selve lovteksterne.

Håndbogen er inddelt i en række afsnit, der gennemgår lovgivningen for erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskabsaflæggelse samt fondsbeskatning og moms.

I 2019 har vi medtaget en række nye fokusområder:

  • Analyse af uddelingernes skatte- og momsmæssige betydning for staten og kommunerne i form af direkte og indirekte skatter.
  • Analyse af effekten af det reducerede konsolideringsfradrag
  • Samspil mellem fondsret, skatteret og regnskabsmæssige regler
  • Fondsmyndighedernes fokusområder i 2018.

Endvidere redegør vi - i lighed med tidligere år - for de fondsretlige regler, regnskabsmæssige regler, fondsbeskatningsregler og momsregler mv. Vi omtaler også databeskyttelsesforordningen (persondata) og ESG mv.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Kim Füchsel

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3216

Følg PwC