FS Perspektiver

Værdiskabende compliance

Inspiration og indsigt til beslutningstagere i den finansielle sektor

Værdiskabende compliance

Overholdelse af lovgivning er et grundvilkår for alle virksomheder, men få brancher reguleres så ofte som den finansielle sektor. Siden finanskrisen har lovgivere og myndigheder øget reguleringen af sektoren, og finansvirksomhederne kæmper en daglig kamp for at efterleve alle nye regler, samtidig med at hastigt udviklende kundebehov og -krav skal imødekommes. Og her går udviklingen så hurtigt, at vi ikke længere taler om kundeoplevelser men om kunderejser.

Læs leder af Klaus Berentsen,
Partner, Head of PwC Financial Services

Solvens II harmonerer godt med værdierne i Vestjylland

Solvens II harmonerer godt med værdierne i Vestjylland

Regulering opleves som en af tidens største udfordringer for virksomheder i den finansielle sektor. Det kommer altid ubelejligt, omtales som byrdefuldt, får skyld for at slå mindre finansielle virksomheder ihjel og fremme konsolidering inden for de enkelte brancher. Men kan det nye Solvens II regelsæt slet ikke være værdiskabende? Rammes små spillere virkelig hårdest? Og er det egentlig ikke virksomhedens kompleksitet snarere end størrelse, der er afgørende for implementeringens omfang?

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
PSD2: Kan tvungen åbenhed blive en strategisk mulighed?

PSD2: Kan tvungen åbenhed blive en strategisk mulighed?

EU’s reviderede betalingstjenestedirektiv (direktiv [EU] 2015/2366, PSD2) indfører nye regler, som gør det lettere for finansielle teknologivirksomheder at tilbyde deres betalingstjenester inden for EU. De nye regler indebærer bl.a., at banker forpligtes til at give adgang til deres kunders betalingskonti. Derudover indebærer PSD2, at såkaldte tredjepartsudbydere får mulighed for at udbyde nye tjenester i form af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Når god compliance bliver en blåstempling

Når god compliance bliver en blåstempling

Tonny Nielsen, partner og adm. dir. i Fokus Asset Management, er stifter og hovedejer af virksomheden. Men på trods af, at Fokus Asset Management er en ung virksomhed, så har ejeren og de fleste medarbejdere mange års erfaring inden for ejendomsforvaltning og asset management. Fokus Fund Management har Finanstilsynets tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Vi har taget en snak med Tonny Nielsen og CFO Claus Munkholm om virksomhedens strategi og den direkte værdi af compliance-tiltag.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Revideret værdiansættelsesproces skaber værdi

Revideret værdiansættelsesproces skaber værdi

PKA investerer bl.a. i unoterede aktiver som vindmøller, infrastruktur og ejendomme. I modsætning til noterede aktiver, hvor der foreligger en markedspris, som kan anvendes ved værdiansættelse, skal unoterede aktiver vurderes periodisk i forhold til værdiansættelsen til brug for bl.a. perioderapportering og årsregnskab. En nødvendig, men meget omfattende opgave, når man ejer 250 ejendomme for ca. 18 mia. kr.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
SDC: Compliance-krav styrker konkurrencekraft og kundefokus

SDC: Compliance-krav styrker konkurrencekraft og kundefokus

SDC betjener flere end 120 pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne. SDC’s strategi om at levere effektiv infrastruktur til pengeinstitutter på tværs af de nordiske lande stiller høje krav til et solidt og fleksibelt datafundament, så kunderne (ejerne) kan eksekvere en effektiv drift. Den reguleringsmæssige tsunami efter finanskrisen har haft ’flerdoblede’ konsekvenser for SDC som følge af deres tilstedeværelse i flere lande.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

FS Benchmark

Få en hurtig temperaturmåling på din organisations operationelle risikostyring og compliance-mæssige status med FS Benchmark. Målingen består af en række korte spørgsmål til din organisations beredskab og fokus inden for risikostyring og compliance. 

Tag temperaturen

Følg PwC