Hvordan kan bestyrelsen bedst forebygge og håndtere cyberrisici?

Truslen fra cyberkriminalitet er i stigende grad en udfordring, og cyberhændelser af forskellig karakter omtales ofte i medierne. Hændelser, der både koster virksomhederne penge og omdømme.

Den enkelte virksomhed bør derfor have en fastlagt plan for håndteringen af eventuelle cyberrisici, så brud på sikkerheden kan undgås. Og sker der alligevel et brud, så skal planen også kunne sikre, at virksomheden hurtigt får løst problemet.

Men hvordan ved man, om virksomheden har den rette plan og det rette set-up i forhold til håndteringen af cyberrisici? Få indsigt i syv 'key steps', der sætter fokus på, hvad bestyrelsen bør gøre for bedst muligt at forebygge - og håndtere - aktuelle cyberrisici

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC