Hvordan vil automatiseringen påvirke vores job?

Uddannelse og videreuddannelse er afgørende for, at arbejdsstyrken vil kunne tilpasse sig den bølge af automatisering, der kommer til at skylle ind over os. Det viser en ny rapport fra PwC, hvor over 200.000 job i 29 lande er blevet analyseret.

  • PwC har identificeret tre bølger af automatisering, der vil skylle ind over os fra nu af og til midten af 2030’erne, og hvordan det vil påvirke vores job.
  • Transport- og fremstillingssektoren har den relativt største mulighed for automatisering inden 2030’erne, mens sundheds- og uddannelsessektoren ikke helt så nemt lader sig automatisere.
  • Mangel på uddannelse er den største risikofaktor, når vi taler om automatisering, og mænd uden nogen særlig uddannelse er i den største risikogruppe på lang sigt.
  • Kvinder kan dog være endnu mere i farezonen over de næste 5-10 år, fx når det gælder kontorarbejde.
  • Hvis der investeres mere i videreuddannelse, bør nye job stort set kunne opveje tabet af gamle job, der forsvinder.

Virkningen af tre sammenfaldende bølger af automatisering frem til 2030’erne undersøges i rapporten: algoritmebølgen, automatiseringsbølgen og autonomibølgen.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de anslåede procenter for job, der kan blive påvirket af disse tre bølger, og hvordan der kan være forskel på den mandlige og kvindelige arbejdsstyrke.

 

 

Bølge

Samlet % af analyserede jobs, der kan blive påvirket af automatisering % af den kvindelige arbejdsstyrke, der kan blive påvirket % af den mandlige arbejdsstyrke, der kan blive påvirket
Algoritmebølgen
i begyndelsen af 2020’erne
3 % 4 % 2 %
Automatiseringsbølgen – til slutningen af 2020’erne 19 % 23 % 16 %
Autonomibølgen
inden midten af 2030’erne
30 % 26 % 34 %

Kilde: PwC’s anslåede medianværdier for 29 lande baseret på en analyse af OECD PIAAC data

Den andel af job, der potentielt er i højrisikozonen hvad angår automatisering i de 29 lande, der har deltaget i undersøgelsen, er vurderet til i gennemsnit kun at være ca. 3 % i begyndelsen af 2020’erne, men stiger til næsten 20 % inden slutningen af 2020’erne og vil være omkring 30 % i midten af 2030’erne.

Undersøgelsen tyder desuden på, at det er kvinderne, der i første omgang bliver påvirket af automatiseringen, mens det ser ud til, at mænd først rammes af den stigende automatisering i forbindelse med den tredje bølge i midten af 2030’erne (se tabellen ovenfor). Dette skyldes, at nogle opgaver er nemmere at automatisere, samt den nuværende kønsprofil for ansatte i de forskellige industrisektorer.
 

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC