Bliv klogere på IASB's møde om udsættelse af IFRS 17 og IFRS 9 for forsikringsselskaber

Den 14. november 2018 besluttede IASB's bestyrelse at påbegynde processen med at ændre IFRS 17 standarden således, at den obligatoriske ikrafttrædelsesdato for IFRS 17 kan udskydes med et år. Med forbehold for IASB's interne godkendelsesprocedurer, vil selskaberne i så fald blive forpligtet til at anvende IFRS 17 for regnskabsår, der begynder 1. januar 2022 eller senere.

IASB's bestyrelse bemærkede desuden, at i betragtning af planerne om at overveje mulige ændringer til IFRS 17 og set i lyset af de omfangsrige vurderingskriterier herfor, kan sådanne potentielle ændringer tage op til et år at afslutte. Derfor er et års udskydelse af den effektive dato hensigtsmæssigt. Begrænsning af udskydelsen til et enkelt år begrundes med, at denne vil:

  • minimere generne for de selskaber, der er længst fremme i implementeringen,
  • adressere bekymringer om, at vedtagelsen af IFRS 17 og IFRS 9 ikke bliver væsentligt forsinket, samt
  • give et klart signal til branchen om, at IFRS17-projekter ikke bør stilles i bero.

Kontakt os

Kirsten Sasady

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9712

Følg PwC