Lønundersøgelsen 2019

PwC’s lønundersøgelse viser udviklingen i bestyrelseshonorar og vederlag til direktionen. Lønundersøgelsen og udviklingstendenserne heri kan anvendes af bestyrelser og andre til at sammenligne lønforhold på tværs af virksomheder.

Overblik. Inspiration. Viden

PwC har i en årrække analyseret udviklingstendenserne i ledelsesaflønningen i udvalgte selskaber. I år omfatter undersøgelsen bestyrelses- og direktionsaflønning i OMXC25-selskaberne, øvrige large cap-selskaber, 19 mid cap-selskaber, 20 small cap-selskaber samt 20 større ikke-noterede virksomheder. For selskaberne i OMXC25 og large cap præsenterer denne undersøgelse desuden køns- og nationalitetsdiversiteten i ledelsen.

Kontakt os

Claus Høegh-Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Alex Penvern

Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 6120 0128

Følg PwC