Lønundersøgelsen 2019

PwC’s lønundersøgelse viser udviklingen i bestyrelseshonorar og vederlag til direktionen. Lønundersøgelsen og udviklingstendenserne heri kan anvendes af bestyrelser og andre til at sammenligne lønforhold på tværs af virksomheder.

Overblik. Inspiration. Viden

PwC har i en årrække analyseret udviklingstendenserne i ledelsesaflønningen i udvalgte selskaber. I år omfatter undersøgelsen bestyrelses- og direktionsaflønning i OMXC25-selskaberne, øvrige large cap-selskaber, 19 mid cap-selskaber, 20 small cap-selskaber samt 20 større ikke-noterede virksomheder. For selskaberne i OMXC25 og large cap præsenterer denne undersøgelse desuden køns- og nationalitetsdiversiteten i ledelsen.

Kontakt os

Kim Füchsel
Partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3216
E-mail

Brian Christiansen
Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark
Tlf: 3945 9080
E-mail

Claus Høegh-Jensen
Partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3303
E-mail

Alex Penvern
Partner, People & Organisation, PwC Denmark
Tlf: 6120 0128
E-mail

Følg PwC