Nyt lovforslag om tonnageskat stækker Det Blå Danmark

Det nye lovforslag til ændring af tonnageskatteordningen gør det mindre attraktivt at drive offshore-rederier i Danmark og kan flytte arbejdspladser ud af landet. Sådan lyder vurderingen fra PwC, der også har offentliggjort en rapport, der omhandler tonnageskat i 17 lande fra hele verden, herunder Danmark.

Den nye rapport sammenligner de 17 lande, før end at det nuværende danske lovforslag blev fremsat.

Den nye rapport fra PwC med titlen Corporate Taxation in the Global Offshore Shipping Industry viser, at Danmark i en global sammenligning af i alt 17 lande opnår en mindre attraktiv placering, når det gælder skatteforholdene for flere forskellige skibstyper i offshore-sektoren. Det nye danske lovforslag indeholder klart forbedringer i forhold til den nuværende lov, men samlet er det PwCs vurdering, at det nye lovforslag gør det endnu vanskeligere for offshore-rederier at drive virksomhed i Danmark. Udvidelsen af dansk tonnageskat stækker således Det Blå Danmark.