Kan vindkraftindustrien indfri forventningerne?

Produktionen af offshore vindkraft er i hastig udvikling og har et stort potentiale til at imødekomme fremtidens energibehov. Men branchen står overfor mange udfordringer, der skal overvindes, hvis denne nye energikilde skal indgå som en løsning på fremtidens energiudfordringer. Vi har talt med 57 producenter, leverandører, forsyningsselskaber, offentlige organisationer og pengeinstitutter inden for offshore vindkraftindustrien – herunder seks danske – for at høre, hvordan de ser på fremtiden. Vi har samlet resultaterne i rapporten ”Offshore proof”.

 

Omkostningsreduktion bliver central

På trods af optimisme maner respondenterne i rapporten til forsigtighed. Den erfaring, som europæiske producenter efterhånden har opbygget, tyder på, at vækstgrundlaget er på plads.

”Der er ikke konstateret de store fejl med vindmøller på havet. Kunderne virker tilfredse, de skaber arbejdspladser, det ser ud til, at der er forudsigelige omkostninger ved at bruge havvindmøller, og undersøgelsen peger på, at de giver et ganske godt afkast på 10-15 pct. til investorerne,” siger Søren Skov Larsen, partner i PwCs division for energi.

Dermed kan offshore-teknologien matche eller - hvis vindkraftpotentialet realiseres - overgå resultaterne af onshore energiproduktionen. Men behovet for at reducere omkostningerne er meget stort, og det er usikkert, hvor meget omkostningerne kan reduceres, og hvornår dette kan ske. Blandt de adspurgte er der størst forventning til en reel omkostningsreduktion (42 % af respondenterne), men mange forudser ikke nogen reduktion, og 25 % forventer faktisk en stigning i omkostningerne.

”Det helt store problem for vindmøller på havet i dag er, at de opfattes som for dyre, samtidig med at der mange steder hersker en betydelig usikkerhed om, om teknikken i dem holder,” siger Søren Skov Larsen.

 

Vindkraft er mindre risikofyldt og mere rentabelt

Ifølge mange af de statslige respondenter i vores undersøgelse ser udsigterne for offshore vindkraft lyse ud. 75 % er rimelig sikre på, at vindkraft vil spille en vedvarende rolle i energimikset i de næste 20 år, og 60 % forventer, at vindkraft vil blive rentabel uden tilskud inden for 15 år. Desuden er det opfattelsen, at de risici, der er forbundet med offshore vindkraft, er formindsket. Næsten 2/3 af de europæiske pengeinstitutter, der deltog i undersøgelsen, udtaler, at risikoen ved at investere i offshore vindkraft er reduceret i løbet af de sidste to år. Kun 9 % mente, at risiciene er forøget.

”Gældskrisen med stigende budgetunderskud betyder en diskussion om, hvorvidt tilskuddene kan fastholdes på lang sigt. Det regulatoriske regime er helt afgørende. Skal opsætningen af vindmøller i stort omfang frem til 2020 realiseres, kræver det et stabilt støtteregime for branchen,” fortæller Søren Skov Larsen og fortsætter, »opstår der en systemfejl i vindmøllerne brugt på havet, vil det kunne ødelægge meget for vindmølleindustrien og gøre, at de dele af verden, hvor man ingen erfaring har med vindmøller på havet, bliver skeptiske.”

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til rapporten eller energibranchen, er du velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger i øverst til højre.