Paying Taxes 2016: Skattebetaling i Europa

Om Paying Taxes 2016

Paying Taxes 2016 er lavet i et samarbejde mellem Verdensbanken/ IFC og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 189 lande for kalenderåret 2014. Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år. De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.

Download

Paying Taxes 2016: the 10th edition

Unique study from PwC and the World Bank Group that investigates and compares tax regimes across 189 economies.