Personalegoder 2018

Personalegoder er PwC’s årlige publikation, der giver dig overblik, inspiration og viden om de gældende regler for beskatning af personalegoder i 2018.

Overblik. Inspiration. Viden.

Udover en gennemgang af reglerne inden for mere end 40 af de oftest anvendte personalegoder i danske virksomheder, stiller vi skarpt på nogle af de ting, som de danske arbejdsgivere har størst fokus på. Dette gælder bl.a. firmabiler, herunder split-leasing, samt kantine- og morgenmadsordninger.

Du kan bl.a. læse om:

  • Transport mellem hjem og arbejde (pendlerkort, brobizz mv)
  • Fri telefon/mobil og computer
  • Bruttolønsordninger og lønomlægninger
  • Firmabil
  • Gaver
  • Rejser
  • Sundhedsforsikringer og -ordninger.

Vær især opmærksom på, at ……

  • SKAT har fokus på virksomheders momshåndtering og opererer i den forbindelse ikke med noget væsentlighedsbeløb.
  • Hvis medarbejderen skal betale for frokost, skal virksomheden som oftest beregne salgsmoms af et fiktivtgrundlag – og ikke på baggrund af medarbejdernes betaling

 

Se flere forhold, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på her:


over for SKAT, at de kontrollerer, at betingelserne for skattefrihed er opfyldt ved udbetaling af godtgørelser for kørsel eller rejser

kan blive anset som privat kørsel. Dette kan forrykke det aftalte split mellem erhvervsmæssig og privat kørsel – og dermed om split-leasing er fordelagtigt.

mellem sædvanlig bopæl og fast arbejdsplads, uden at medarbejderen skal beskattes heraf

Kontakt os

Søren Erenbjerg

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 3945 3666

Tinna Bohn Voigt

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9456

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Tanya Honoré Schultz

Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5664

Følg PwC