Uddannelse kommer til at spille en stor rolle i fremtiden


Ifølge undersøgelsen mener erhvervslederne, at en række tiltag bør iværksættes for at sikre, at det i fremtiden er nemmere for virksomhederne at få adgang til de kompetencer, de har brug for. De mener først og fremmest, at vi bør uddanne flere kandidater med teknisk viden, som samtidig også har forretningsforståelse og strategisk forståelse, og at der bør være mere fokus på digitalisering i folkeskolen. Lige mange svarer, at der er brug for en uddannelsesreform med fuldt fokus på digitale kompetencer og digitalt lederskab, og at vi skal sikre, at Danmark er et attraktivt land for udenlandsk arbejdskraft.

Topprioriteten for de store og mellemstore virksomheder er, at man skal uddanne flere kandidatermed teknisk viden, som samtidig også har forretningsforståelse og strategisk forståelse (hhv. 58 % og 63 %), mens topprioriteten for de små virksomheder er, at der bør være mere fokus på digitalisering allerede i folkeskolen (40 %).

PwC's perspektiv: Vi har et fleksibelt arbejdsmarked i Danmark, der er med til at sikre, at danske virksomheder er gode til at omstille sig, når de bliver stillet over for forandringer. Og det er helt afgørende, at evnen til at være fleksibel fastholdes, herunder at virksomhederne tilegner sig nye kompetencer og følger med udviklingen, ligesom evnen til at skabe det rette samspil mellem mennesker og teknologi i høj grad bliver vigtig for, at virksomhederne kan realisere deres vækstpotentiale fremover.

Kontakt os

Lars Baungaard

Direktør og markedsleder, PwC Denmark

Tlf: 3945 3308

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC