Mange forventer at ansætte flere


Flest af de små virksomheder svarer, at de ikke forventer, at den digitale og teknologiske udvikling vil påvirke arbejdskraft og arbejdspladser i deres virksomhed (45 %). Næstflest svarer, at kompetenceudvikling bliver mere relevant, da de er nødt til at udvikle den eksisterende arbejdskraft (30 %). Sidstnævnte vælges også af flest af de mellemstore (58 %) og de store (66 %). Næstflest af henholdsvis de store (63 %) og de mellemstore (39 %) svarer, at den teknologiske og digitale udvikling vil medføre, at roller og funktioner bliver delvist erstattet eller helt udgår.

Dog tegner billedet sig ikke nødvendigvis så dystert, idet flest af de mellemstore (38 %) og de store virksomheder (44 %) forventer, at den digitale og teknologiske udvikling vil betyde flere ansatte i deres virksomhed i løbet af de næste tre til fem år, da de tror på, at udviklingen vil være med til at drive vækst i deres virksomhed. 33 % af de store virksomheder forventer dog, at denne udvikling vil medføre færre ansatte. Ser man på de små virksomheder, så forventer flest, at de kommer til at have nogenlunde samme antal ansatte.

PwC's perspektiv: Målingen viser, at virksomhederne har en tro på sig selv og ser en mulighed i, at teknologien og de digitale løsninger rent faktisk kan frigøre arbejdskraft, som de kan udnytte på anden vis – fx væk fra administrative funktioner og rutinearbejde og over mod opgaver, hvor der skabes mere værdi for virksomheden og udvikling af deres forretning. De ser muligheder i teknologien, som således kan øge og fastholde arbejdspladser.

Kontakt os

Søren Røssel

Partner, Head of PwC's Executive Education, Global Centre of Excellence, PwC Denmark

Tlf: 5160 0000

Følg PwC