Dansk erhvervsliv har ambitioner på Danmarks vegne, og der skal fokus på digital lovgivning, infrastruktur og kompetencer


Danske erhvervsledere mener, at det bør være en ambition for Danmark at ligge i førerfeltet inden for digitalisering. Samtidig svarer hovedparten, dog stadig under halvdelen (42 %), ja til, at Danmark er blandt de førende lande inden for digitalisering.

For at Danmark kan være førende inden for den digitale omstilling, peger erhvervslederne særligt på, at lovgivningen skal tilpasses den digitale virkelighed, samt at vi har en optimal digital infrastruktur i hele Danmark, herunder mobil- og bredbåndsnet. En stor andel af de danske erhvervsledere mener desuden, at det er vigtigt, at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette digitale kompetencer. Ud over disse tre områder peger de på, at det er vigtigt, at virksomhederne kan opnå skattemæssige fordele i Danmark ved at investere i innovation, forskning og udvikling, og at virksomhederne har adgang til viden om digitale muligheder.

PwC's perspektiv: Erhvervslederne svarer klart, at det er vigtigt, at Danmark som land har som ambition at være med i førerfeltet, når det gælder digitalisering. Det er i den forbindelse afgørende, at både erhvervslivet og politikere bidrager med gode løsninger til og rollemodeller for omstillingen til et mere digitalt Danmark. Digitaliseringen kommer til at præge udviklingen af vores erhvervsliv og samfund. De danske virksomheder og Danmark kommer dog kun til at kunne høste frugterne af det enorme potentiale, der ligger i de nye digitale teknologier, hvis man fra politisk side formår at realisere erhvervslivets ønsker til en digital omstilling, og hvis virksomhederne også fortsat selv tager ansvar for at få igangsat arbejdet med deres digitale omstilling.

Kontakt os

Lars Baungaard

Direktør og markedsleder, PwC Denmark

Tlf: 3945 3308

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC