Virksomhedernes fremtidige digitale og teknologiske investeringer


Flest peger på mere traditionelle digitale løsninger som CRM- og ERP-systemer samt mere modne digitale løsninger som big data (særligt de store/mellemstore virksomheder) som et af deres tre vigtigste digitale/teknologiske investeringsområder i fremtiden (3-5 år). Kognitiv teknologi og IoT er de vigtigste emerging technologies hos hhv. de store, de mellemstore og de små virksomheder.

Målingen viser, at der bør være særlig politisk opmærksomhed på de små virksomheder, hvor hele 40 % angiver, at de ikke forventer at investere i ny teknologi/digitalisering i løbet af de næste 3-5 år. Dette gælder for 7 % af de mellemstore virksomheder og blot 1 % af de store virksomheder.

PwC's perspektiv: Det er måske ikke overraskende, at flest peger på mere traditionelle teknologier og digitale løsninger som nogle af deres vigtigste digitale investeringsområder i fremtiden, da mangel på viden om emerging technologies kan være med til at holde investeringerne tilbage. Det er dog ikke desto mindre væsentligt, at der sikres de nødvendige rammer for, at der kommer gang i disse typer af investeringer, da en global analyse fra PwC, ’Industry 4.0: Building the Digital Enterprise’, peger på, at der er en risiko for, at konkurrenternes digitale forspring bliver svært at indhente, hvis ikke man som virksomhed rykker nu. Det kan påvirke de enkelte virksomheders vækst, men i sidste ende handler det også om Danmarks vækst og arbejdspladser.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Jesper Vedsø

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9144

Følg PwC