Den interne revision skal kunne redegøre for risici forbundet med ny teknologi

2018 State of the Internal Audit Profession Study

Ny teknologi og innovation stiller nye krav til den interne revision, der skal følge med udviklingen for at kunne adressere nye risici.

Har din interne revisionsfunktion de nødvendige talenter og værktøjer, der skal til for at hjælpe din organisation med at adressere de risici, som er forbundet med den teknologiske udvikling?

Nye teknologier ændrer virksomhedernes forretningsgange og åbner samtidig op for nye muligheder, skaber nye produkter, serviceydelser og markeder. For at intern revision kan fortsætte med at levere værdi til forretningen, skal de forstå virkningerne af den teknologiske udvikling. Bestyrelsen og ledelsen forventer, at den interne revision har forståelse for de nye teknologier og har kompetencerne til, at rådgive dem herom. Den interne revision skal desuden kunne rådgive om, hvordan virksomheden bør anvende de nye teknologier, samtidig med at de adresserer risiciene herved og implementerer stærke kontroller.

Hovedkonklusioner i rapporten:

  • 85 % af ’Evolvers’ (de interne revisionsfunktioner, der er langt fremme i deres brug af teknologi), fokuserer på den teknologiske påvirkning som led i deres strategiske planer.
  • 56 % af respondenterne er enige om, at intern revisions manglende evne til adoptere og anvende nye teknologiske værktøjer vil mindske deres værdiskabende bidrag til virksomheden.
  • ’Evolvers’ vurderes som mere værdifulde for en organisation – til sammenligning bidrager 75 % af dem med betydelig værdi mod 54 % af ’followers’, som er de interne revisionsfunktioner, der tilpasser sig den nye teknologi i et lidt langsommere tempo.

Behov for større fokus på teknologi og talent i den interne revision

Virksomheder der er længere fremme i forhold til anvendelsen af nye teknologiske værktøjer, overvejer samtidig, hvordan det har indvirkning på deres eksisterende talentmodel. Tilgængeligheden af de rette talenter driver teknologiske beslutninger og vice versa.

Kontakt os

Johan Bogentoft

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC