Effektiv ledelse øger værdien af intern revision

I takt med at virksomheder står over for flere risici end nogensinde før, stiger også virksomhedernes krav til deres interne revisionsfunktioner om at levere værdi ved at informere interessenterne om nye risici og førende praksis inden for risikostyring. Ifølge en ny rapport fra PwC, hvor 1.600 revisionschefer og interessenter har deltaget, fremgår det, at intern revisionsfunktioner med en meget effektiv ledelse klarer sig bedre og tilfører større værdi til deres virksomheder.

Stærk sammenhæng mellem ledelse og intern revision

Mere end halvdelen af de, der deltog i PwC’s undersøgelse 2016 State of the Internal Audit Profession, svarer, at de nu tror, at intern revision bidrager med betydelig værdi, hvilket er 6 procent flere end i 2015. Undersøgelsen viser også, at 62 procent af respondenterne forventer mere værdi fra intern revision, og 55 procent forventer intern revision vil være en mere proaktiv betroet rådgiver inden for de kommende fem år.

Vi ser en tæt sammenhæng mellem en stærk ledelse og intern revisionsfunktionens evne til at tilføre værdi og levere høj kvalitet,” fortæller Johan Bogentoft, leder af Internal Audit Services i PwC Danmark. Han fortsætter:

Interne revisorer er gode til at tale om metoder og værktøjer for at øge værdien af intern revisionsfunktionen. Årets undersøgelse er et bevis for, at vi i større udstrækning skal fokusere mere på godt lederskab for at øge værdien, som intern revision levererer."

Effektiv ledelse – hvordan?

Undersøgelsen viser, at der er fem karakteristika, som kendetegner god ledelse i de interne revisionsfunktioner, som præsterer bedst:

  • Skabe og følge en vision
  • Kommunikere og agere som en leder
  • Talentpleje og sourcing
  • Positionering af intern revision i organisationen
  • Frugtbare partnerskaber med forretningen.

Download rapporten her

2016 State of the Internal Audit Profession Study

Leadership matters: Advancing toward true north as stakeholders expect more

PwC assisterer virksomheder med at øge intern revisions værdi og gennemførelseskraft. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre nærmere om, hvordan PwC kan bistå din virksomhed i arbejdet med intern revision, er du velkommen til at kontakte Johan Bogentoft, leder af Internal Audit Services hos PwC i Danmark.