Strategy That Works

Hvordan sikrer virksomheder en succesfuld forbindelse mellem strategi og eksekvering?

Research fra PwC's Strategy& viser, at verdens mest succesfulde virksomheder formår at samle alle disse tiltag i en strategisk såkaldt capability-drevet tilgang til værdiskabelse. En tilgang, der forener brand og identitet med eksekvering, tilpasning og forretningsmæssig værdiskabelse. Gennem fem handlingstiltag formår de mest succesfulde virksomheder at transformere deres forretning frem mod en stadig mere unik markedsposition.

Virksomheden skal:

  1. have en klar identitet, som har afsæt i den værdiskabelse og -position, den bringer til markedet.
  2. have identiteten som det centrale omdrejningspunkt i dens strategi og tilrettelægge alle aktiviteter omkring denne.
  3. definere sin kultur og anvende den som eksekveringskraft.
  4. foretage tilpasninger og driftseffektiviseringer, så de støtter op om virksomhedens identitet og strategi.
  5. anvende sine capabilities til at sætte retningen for den fremtidige værdiskabelse.

Denne tilgang sikrer ikke alene virksomhederne en lønsomhed, som er mindst dobbelt så høj som konkurrenternes, den bringer dem ligeledes i stand til at opbygge tillid til såvel interne som eksterne stakeholdere. Og tillid er den mest værdifulde valuta for at drive succesfuld forretning i en verden i stadig forandring.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Michael Szczepanski

Partner, Strategy&, PwC Denmark

Tlf: 2494 0219

Torsten Moe

Partner, Head of Strategy& og Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 4057 7413

Følg PwC