Tillidsbarometeret 2017

Med Tillidsbarometeret ønsker vi i PwC at sætte fokus på tillid som et aktiv, der er med til at skabe sammenhængskraft og øget værdi i samfundet. Vi stiller flere gange årligt resultater fra Tillidsbarometeret til rådighed, og i målingen for 1. halvår 2018 har vi valgt at fokusere dybere på danskernes tillid til hinanden samt på den digitale tillid.

Med Tillidsbarometeret tager vi temperaturen på danskernes tillid til hinanden og deres omverden. PwC har i samarbejde med Epinion bedt 1.500 danskere om at svare på en række spørgsmål inden for otte områder, der omfatter danskernes tillid til hinanden, tillid til institutioner, tillid til erhvervslivets rammevilkår, tillid til det private erhvervsliv, tillid til de offentlige myndigheders og det private erhvervslivs databehandling, tilliden til online shopping og tilliden til sociale medier. De otte område bidrager hver især med en vægtet tillid til det samlede Tillidstal, der ligger på 62 (på et barometer fra o til 100).

Vi stiller flere gange årligt resultater fra Tillidsbarometeret til rådighed, og i denne første måling har vi valgt i det følgende at fokusere dybere på danskernes tillid til hinan­den samt på de fire områder, som tilsammen udgør den digitale tillid (databehandling hos henholdsvis offentlige myndigheder og det private erhvervsliv, online shopping og sociale medier).

 

Læs kroniken "Data skal være noget, vi taler om"

Danskernes tillid til:

Danskerne har ifølge Tillidsbarometeret stor tillid til hinanden og ligger samlet på indekstal 71.

Læs mere

Danskernes kontakt med det offentlige foregår i stigende grad digitalt. Både kontakten med fx kommunerne og sundhedssektoren bliver mere digitaliseret, og danskerne møder stadig flere selvbetjeningsløsninger. Samlet set ligger tilliden til offentlige myndigheders databehandling på indekstal 61.

Læs mere

Når danskerne køber varer og tjenesteydelser, afgiver de forskellige oplysninger, for at deres køb kan gennemføres. Dette kan både omfatte oplysninger, som forbrugeren selv har afgivet i forbindelse med sine køb, og oplysninger, som virksomheden selv indsamler fx via cookies. Samlet set ligger tilliden til det private erhvervslivs databehandling på indekstal 57.

Læs mere

Danskernes køb af varer og tjenesteydelser online stiger, og tilliden til at handle og shoppe online er derfor vigtig. Samlet set ligger tilliden til online shopping på indekstal 56.

Læs mere

Nyheder og data udveksles på de sociale medier og hastigheden af disse udvekslinger er stigende. Både private, myndigheder og virksomheder er aktive på de sociale medier, og der udveksles fx billeder, oplysninger, nyheder, serviceinformationer og historier. Det samlede indekstal for sociale medier er 43.

Læs mere

Om Tillidsbarometeret

Tillidsbarometeret er et øjebliksbillede af tilliden i Danmark. Data er indsamlet i november-december 2017 og er repræsentativt for den danske befolknings tillid til otte udvalgte områder.

 

EU's rolle i forhold til at sikre tillid og sammenhængskraft

Hør Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær, fortælle om EU's rolle i forhold til at sikre tillid og sammenhængskraft i det europæiske marked, samt hvilke tiltag der skal til for at opbygge tillid og for at beskytte borgernes rettigheder. 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC