Intern revision kan blive en værdifuld medspiller

Over halvdelen af virksomheders topledere føler ikke, at virksomhedens interne revision giver væsentlig værdi til virksomheden, viser en ny rapport fra PwC. Men undersøgelsen viser samtidig, at intern revision har alle muligheder for at øge sin værdi ved bl.a. at opbygge de rigtige kompetencer og sikre en afstemning af ledelsens forventninger til intern revision.

”Intern revision har alle tiders mulighed for at øge sit bidrag til virksomheden og sikre, at funktionen får endnu større relevans. Men det kræver et fornyet fokus på at sikre topledelsens forståelse af funktionen og et fokus på at levere mere fremadsynet rådgivning og afstemme interessenternes vigtigste behov,” udtaler Johan Bogentoft, som leder Internal Audit Services hos PwC i Danmark.

Intern revision har svært ved at opfylde forventningerne

PwC’s tiende årlige rapport om tilstanden for intern revision, 2014 state of the internal audit profession study har taget pulsen på intern revision. Mere end 1.900 ledere fra hele verden har bidraget med data til undersøgelsen. Dette års undersøgelse viser, at mange intern revisions-afdelinger har svært ved at leve op til forventningerne fra ledelsen og ikke anses ikke som værdifulde enheder af topledelsen. Ifølge rapporten er det den øgede kompleksitet i forretningsførelsen og det udfordrende forretningsklima, der spænder ben for intern revisions positive udvikling. Men rapporten viser også, at der er bred enighed om, at afdelingerne for intern revision har mulighed for at øge sin værdi for virksomhederne. Det sker ved at opbygge de rigtige kompetencer og sikre en afstemning af ledelsens forventninger til intern revision

Rapportens konkrete forslag

Rapporten tydeliggør, at der stadig er betydelige udfordringer for intern revision, men den indeholder også konkrete forslag til virksomhedernes topledelse og intern revisions-afdelinger til sikring af værdiskabelse for virksomhederne.

Rapporten peger blandt andet på:

  • hvilke tiltag intern revision kan gøre for at øge sin værdiskabelse
  • hvad der kendetegner højtydende og værdiskabende intern revisions-afdelinger
  • hvordan intern revision kan øge sin betydning for virksomhedens øvrige organer
  • hvordan intern revision bevæger sig mod rollen som betroet rådgiver frem for udelukkende at fokusere på traditionelle områder for intern revision. Intern revision kan derved bedre imødegå topledelsens forventninger og endda overgå dem, så værdien af intern revision bliver tydeligere i virksomheden.

Læs og hent rapporten via linket "Download" i den orange boks.

PwC assisterer virksomheder med at øge intern revisions værdi og gennemførelseskraft. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre nærmere om, hvordan PwC kan bistå din virksomhed i arbejdet med intern revision, er du velkommen til at kontakte Johan Bogentoft, leder af Internal Audit Services hos PwC i Danmark.