Stigning i lønsumsafgiftssatsen

Markant omkostningsstigning

Tandlæger driver som udgangspunkt momsfri virksomhed og er derfor omfattet af reglerne om lønsumsafgift.

Der forefindes forskellige opgørelsesmetoder for beregning af lønsumsafgift og forskellige opgørelsesmetoder, som skal anvendes for den enkelte virksomhed, afhængig af hvilken branche virksomheden er tilknyttet.

For tandlæger er det politisk bestemt, at den beregningsmetode, der skal anvendes, er beregningsmetode IV, som er en opsamlingsgruppe for de virksomheder, der ikke er omfattet af de øvrige metoder.


Afgiftssatsen

Satsen til beregning af lønsumsafgiften har i en årrække været 3,08% af både klinikkens lønsum og klinikkens skattemæssige overskud eller underskud uden finansielle poster (med visse reguleringer).
Det er besluttet som en del af finansloven for 2013 at hæve satsen for metode IV til 4,12% med virkning fra indkomståret 2013. 

Der er således tale om en stigning på 1,04% af beregningsgrundlaget eller en procentvis stigning på mere end 33%. En procentvis voldsom stigning, som også vil betyde en øget udgift for den enkelte tandlægeklinik.


Læs om overgangsordning og økonomiske konsekvenser i vedhæftede pdf.