Tandlægernes indtjening - nøgletal for 2011/12

På grundlag af regnskabstal fra vores tandlægekunder udarbejder vi hos PwC hvert år en nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker. Nøgletalsoversigten for 2011 omfatter regnskaber, der slutter indtil 31/3 2012 og indeholder de centrale nøgletal, som muliggør en analyse af driftsindtjeningen i den enkelte klinik.

Den praktiserende tandlæge kan ved at sammenligne egne regnskabstal med nøgletallene analysere niveauet for klinikkens indtjening samt udviklingen i forhold til gennemsnittet både totalt og inden for de forskellige klinikstørrelser. Dette kan give idéer til en nærmere analyse af afvigelser og rette fokus på muligheder for hensigtsmæssige ændringer i klinikkens drift.

Da regnskabstallene for klinikker drevet i anpartsselskab ikke umiddelbart er sammenlignelige med regnskabstal for klinikker i virksomhedsordningen, er der foretaget en række korrektioner til tallene for at kunne anvende analysen uanset virksomhedsform. For klinikker, der drives som anpartsselskab, er klinikejerens egen løn, pension, firmabil mv. tilbageført, hvorved disse klinikker bliver sammenlignelige med klinikker drevet i personligt regi. Herudover er der korrigeret for forskelle i lokaleomkostninger, således at klinikker i lejede lokaler bliver sammenlignelige med klinikker, der drives i egne lokaler. Ved sammenligning med egne tal er det nødvendigt at foretage de samme korrektioner.

Den gennemsnitlige omsætning pr. klinikejer er fra 2010 til 2011 steget fra TDKK 4.060 til TDKK 4.170, en stigning på knap 3%. Det er de største klinikker, der har haft den største omsætningsstigning. I gruppen af klinikker med en omsætning pr. klinikejer på over DKK 6 mio. er omsætningen steget med 8%, selv i et marked, hvor antallet af rekonstruktioner og implantater er påvirket af finanskrisen. Omsætningen i klinikker med mellem DKK 3 mio. og DKK 6 mio. i omsætning pr. klinikejer er steget med 4%, mens klinikker med en omsætning lavere end DKK 3 mio. er faldet med 3%. Således fortsætter den konsolidering i retning af større klinikker, som vores analyse har vist de seneste år.

Læs mere i vedhæftede pdf.