Opnå en besparelse, hvis din virksomhed anvender elektricitet til komfortkøling i maksimalt 4 måneder om året

Virksomheder, der anvender elektricitet til komfortkøling i maksimalt 4 måneder om året, kan anvende en standardsats i 4 måneder om året i stedet for 12 måneder om året. Virksomhederne kan foretage en regulering tilbage til 1. januar 2010. Reguleringen skal dog ske senest 30. juni 2013.

Hvordan opnår din virksomhed besparelsen?

Virksomheder, der anvender elektricitet til komfortkøling i maksimalt 4 kalendermåneder om året, kan nøjes med at ”betale” 10 kr. pr. m2 i de lokaler, hvor der foretages komfortkøling i månederne maj, juni, juli og august. Det er uden betydning, om det rent faktisk er i maj, juni, juli og august, at virksomhederne foretager komfortkøling. Ligesom det ikke er en betingelse, at der foretages komfortkøling i 4 sammenhængende kalendermåneder.

Virksomheder kan dog ikke anvende ovenstående regler, såfremt der anvendes elektricitet til både komfortkøling og rumvarme i samme lokale, medmindre forbruget til rumvarme er målt, eller der anvendes en anden standardsats for elforbruget til rumvarme.

Krav

Virksomhederne skal kunne dokumentere, at de kun anvender elektricitet til komfortkøling i maksimalt 4 kalendermåneder om året. Dokumentationen kan være en log, erklæring fra en energikonsulent eller lignende.

SKAT har oplyst, at de ikke ønsker tilsendt dokumentation på, at virksomheden kun har anvendt elektricitet til komfortkøling i 4 måneder om året i perioden 1. januar 2010 - 31. december 2012. Ved et eventuelt kontrolbesøg fra SKAT skal virksomheden dog kunne dokumentere, at der kun er anvendt elektricitet til komfortkøling i 4 måneder om året i denne periode. SKAT har ikke klarlagt, hvordan dette skal dokumenteres bagudrettet.

Mulighed for at foretage en regulering tilbage til 1. januar 2010

Opfylder virksomhederne kravet om dokumentation, kan man foretage en regulering af virksomhedens godtgørelse af elafgift tilbage til 1. januar 2010. Reguleringen kan ske på virksomhedens momsangivelse.

Virksomhederne skal dog være opmærksomme på, at en regulering tilbage til 1. januar 2010 skal foretages inden 30. juni 2013.

Generelt om komfortkøling

Virksomheder kunne fra 2010 - 2011 ikke få godtgjort elafgift af deres elforbrug til komfortkøling, mens de fra 2012 kunne få godtgjort en mindre andel af afgiften af dette elforbrug. Virksomheder skal opgøre deres forbrug af elektricitet til komfortkøling ved måling eller ved at anvende standardsatser. Flere virksomheder har valgt at opgøre deres elforbrug efter standardsatsen 10 kr. pr. m2 pr. måned i 12 måneder om året, og har hermed ”betalt” for at anvende komfortkøling hele året.

Kontakt en af vores eksperter, hvis du ønsker vejledning

Har du behov for sparring eller vejledning i forbindelse med den nye regel, er du velkommen til at kontakte en af vores eksperter. Du finder kontaktinformation øverst til venstre.

Marts 2013